Webshop - ponúka

tapety

vysokej kvality a luxusné

tapety

Postup Úhrady

Ako prebieha v zákulisí bankový proces on-line úhrady? Kupujúci po výbere spôsobu platby bankovou kartou na internetovej stránke predajcu/poskytovateľa služieb iniciuje úhradu, následne sa dostane na stránku internet bankingu, ktorá je vybavená bezpečným komunikačným kanálom. Pri úhrade je potrebné zadať číslo kreditnej karty, jej platnosť a trojmiestny kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty v podpisovom poli. Transakciu spustíte vy sami, od toho času karta prejde reálnym povolením, v rámci ktorého dochádza ku kontrole pôvodu karty, jej krytia i limitu na nákup. Ak sú všetky údaje potrebné na vykonanie transakcie vyhovujúce, banka, ktorá kreditnú kartu vydala vinkuluje na karte sumu určenú na úhradu. Odpísanie sumy z účtu sa v závislosti od jednotlivých bánk uskutoční behom niekoľkých dní. 


Čím sa líši nákup kreditnou cez internet od klasického nákupu?


Môžeme rozlíšiť dva druhy transakcií: s prítomnosťou karty (Card Present) alebo bez prítomnosti karty (Card not Present). Transakcia Card Present sa uskutočňuje za pomoci nástrojov POS terminálu. Po stiahnutí karty a zadaní  PIN kódu vstúpi terminál prostredníctvom povoľovacej centrály a v závislosti od typu karty, resp. od vydavateľa karty prostredníctvom siete VISA alebo MasterCard, do kontaktu s bankou majiteľa karty. Tu sa uskutoční kontrola platnosti a krytia karty (tzv. autorizácia). Späť po vyššie uvedenej trase obdrží POS terminál, resp. predávajúci potvrdenie o prijatí alebo zamietnutí.

Kupujúci podpíše pokladničný doklad.  Card not Present je taká transakcia, pri ktorej samotná kreditná karta nie je fyzicky prítomná. Patria sem transakcie uskutočnené listom, telefonicky, alebo elektronicky (cez internet), v prípade ktorých kupujúci (majiteľ karty) spustí transakciu spustí zadaním žiadaných údajov o karte na stránke internet bankingu (šifrovanej 128 bites SSL). Pri úspešnej transakcii dostanete tzv. číslo povolenia, ktoré sa zhoduje s číslom na doklade v papierovej forme. 


Čo znamená vinkulácia?


Ihneď ako sa banka dozvie o transakcii, dôjde  ku vinkulácii danej sumy na účte kupujúceho, pretože na to, aby sa suma z účtu fyzicky odpísala, musia byť bankou prijaté oficiálne údaje, čo môže potrvať aj niekoľko dní, a za ten čas by bolo možné sumu určenú na úhradu minúť ešte raz. Preto sa vinkuláciou daná suma za nákup separuje od ostatných prostriedkov na účte.  Vinkulovaná suma je súčasťou zostatku na účte, čiže prináležia na túto sumu úroky, ale nie je možné ešte raz ju minúť. Vinkuláciou sa zabezpečuje odmietnutie tých transakcií, na krytie ktorých už na účte nie sú prostriedky, aj keď konečný stav na účte tieto ešte teoreticky povoľuje.  V prípade ak do niekoľkých dní na sumu banka neobdrží zaťaženie, vinkuláciu uvoľní a sumu možno opäť minúť. V takýchto prípadoch sa doporučuje konzultovať tento stav s bankou, pretože zaťaženie skôr či neskôr určite nabehne. 

-->