Webshop - ponúka

tapety

vysokej kvality a luxusné

tapety

Neúspešné úhrady a čo robiť v takýchto prípadoch

V ktorých prípadoch môže byť transakcia neúspešná? Väčšinou ide o bankou neprijaté povolenie na úhradu (banka, ktorá vydala kreditnú kartu, čiže tá, kde kartu klient osobne prebral); ale v prípade použitia bankovej karty môže ísť o prípad, kedy sa žiadosť o povolenie nedostane do banky v dôsledku telekomunikačnej alebo technickej chyby.


Chyba karty

Karta nie je vhodná na platenie cez internet.Používanie karty cez internet je zakázané bankou. Používanie karty je zakázané. Údaje karty (číslo, platnosť, kód z podpisového poľa) neboli zadané správne.Karta je po dobe splatnosti.


Chyba účtu

Na účte nie je dostatok prostriedkov na krytie úhrady.Suma prekračuje limit určený pre platbu kartou.


Chyba spojenia

Počas transakcie došlo pravdepodobne k prerušeniu spojenia. Prosím skúste transakciu opakovať. Kvôli prekročeniu limitu bolo uskutočnenie transakcie neúspešné. Prosím skúste transakciu opakovať

 

Technická porucha

V prípade ak sa zo stránky internet bankingu nedostane späť na stránku predajcu/poskytovateľa služieb, znamená to, že transakcia nebola úspešná. Ak sa zo stránky internet bankingu vrátite, ale prehliadač sa pomocou  "back", "reload" alebo "refresh" vráti na internet banking, znamená to, že vašu transakciu systém z bezpečnostných dôvodov odmietol.

 

Čo robiť v prípade neúspešných úhrad?

Pre každú transakciu sa vždy generuje identifikačné číslo transakcie, ktoré doporučujeme zapamätať si. V prípade ak sa pri pokuse o úhradu vráti zo stránky banky odmietnutie, prosím kontaktujte banku, v ktorej je vedený váš účet. 

 

Prečo treba v prípade neúspešnej transakcie kontaktovať banku, v ktorej máme vedený účet?

Pri kontrole kreditnej karty banka, v ktorej máte vedený účet (ktorá kartu vydala) informuje banku predajcu (príjemcu) o tom, či je možné transakciu uskutočniť. Klientom iných bánk nemôže prijímacia banka vydávať žiadne informácie, na toto má právo výlučne banka, ktorá identifikuje majiteľa karty.

 

Čo znamená, ak od banky dostanem potvrdzujúcu SMS- ku o vinkulácii sumy, ale predajca/ poskytovateľ služieb hlási, že platba neprebehla?

Tento jav sa môže vyskytnúť vtedy, ak na stránke internet bankingu prebehla kontrola karty, ale vy ste sa nevrátili späť na stránku webshopu. Transakcia sa v tomto prípade považuje za nedokončenú, čiže je neúspešná. V takomto prípade sa suma z vášho účtu neopíše, vinkulácia sa uvoľní.

-->