Webshop - ponúka

tapety

vysokej kvality a luxusné

tapety

Bezpečnosť
Čo znamená VeriSign a 128 bites SSL šifrovací komunikačný kanál?

SSL je skratka pre Secure Sockets Layer, pre schválený šifrovací protokol. Naša banka disponuje 128 bitesovým šifrovacím kľúčom, ktorý chráni komunikačné kanály. Používanie  128 bitesového šifrovacieho kľúča umožňuje CIB banke spoločnosť VeriSign, pomocou neho zabezpečujeme  ochranu kódovaním SSL. V súčasnosti sa v 90%-tách elektronického obchodovania využíva tento spôsob kódovania. Prehliadač používaný kupujúcim za pomoci SSL zakóduje údaje o držiteľovi karty pred ich odoslaním, tieto sa do CIB banky dostanú zakódované a tým pádom sú pre nepovolané osoby nezrozumiteľné.
 
Po úhrade ma prehliadač upozornil, že opúšťam bezpečnú zónu. Je takto garantovaná bezpečnosť mojej úhrady?
V plnej miere áno. Platba sa uskutočňuje prostredníctvom 128-bitesového šifrovacieho komunikačného kanálu, preto je úplne bezpečná. Po transakcii sa dostanete späť na stránku predajcu, ak stránka predajcu nie je šifrovaná, váš prehliadač vás upozorní, že opúšťate šifrovaný kanál. Z hľadiska úhrady toto neznamená žiadne nebezpečenstvo.
 
Čo znamená CVC2/CVV2 kód?

V prípade  MasterCardu tzv. Card Verification Code, v prípade VISA tzv. Card Verification Value je taká kódová numerická hodnota nachádzajúca sa v magnetickom pásiku, pomocou ktorej možno zistiť pravosť karty. Tzv. CVC2 , ktorý sa nachádza v poslednom trojčíslí číselného radu na zadnej strane kariet MasterCard, je potrebné zadať pri platbách cez internet.
 
Čo znamená Verified by Visa?


Majitelia kariet Visa registrovaní v systéme Verified by Visa si u banky, ktorá kartu vydáva vyberú heslo, pomocou ktorého môžu identifikovať seba  pri nakupovaní cez internet, a ktoré ponúka ochranu pred neoprávneným používaním Visa kariet. CIB banka akceptuje všetky karty vydané v rámci systému Verified by Visa.
 
Čo znamená UCAF kód?

Je to individuálny kód, ktorý ste dostali od vašej banky pre kartu MasterCard. Ak ste takýto kód nedostali, nechajte políčko nevyplnené.

-->